Tilbake

Generelle vilkår Driv’s åpne nettsider

1. Innledning

SpareBank 1(i) («Banken») tilbyr tjenesten Driv. Driv er åpen tjeneste rettet mot personer som eier eller administrerer juridiske enheter («Selskaper») i Norge. Driv’s ambisjon er å forenkle hverdagen for SMB Selskaper. SMB Lab AS er rettighetshaver («Rettighetshaver») til Driv.
Driv tilbyr utvidede tjenester ved å registrere seg som Bruker i Driv. Brukerregistering i Driv er underlagt egne vilkår og som gir tilgang til utvidede tjenester. En «Bruker» på Driv vil alltid være knyttet til en identifiserbar person i Norge.
Ved å benytte Driv åpne sider aksepterer en de til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for bruk av Driv’s åpne sider («Generelle vilkår»). Gjeldende versjon av Generelle vilkår ligger tilgjengelig på Drivs nettsiderunder Generelle vilkår. Driv kan ensidig endre slike vilkår. Bruk av Driv etter at vilkårene er oppdatert skal ansees som aksept av slike nye vilkår.

2. Informasjon på våre nettsider

Innholdet på www.drivsmart.no er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester som Driv tilbyr, og aktuell informasjon for Driv. Vi søker å ha korrekt informasjon på våre nettsider, men er ikke ansvarlig for mangelfull eller uriktig informasjon. Informasjonen kan ikke sees på som individuell rådgivning eller et konkret tilbud, men kun som et eksempel på hva Driv tilbyr.

3. Driv’s åpne løsninger

Driv er en åpen tjeneste tilgjengelig for alle. Nettsiden tilbyr å kunne registrere inn og utbetalinger som aggregeres pr. uke, mnd og år og fremstilles i en likviditetsgraf i Driv. Øvrig funksjonalitet krever at det etableres en Bruker på Driv

Forutsetninger Driv åpne løsninger:

  • Nettsiden er åpen for alle. Data lagres kun lokalt på din pc i nettleseren via logg filer.
  • Driv benytter informasjonskapsler for å overvåke bruken av nettsiden, se bruk av informasjonskapsler på www.drivsmart.no for mer informasjon om Selskapet bruk av slike data.

4. Generelle vilkår

Driv er underlagt og forholder seg til norsk lovgiving, herunder lovgivning om personvern og opphavsrett. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom Rettighetshaver og brukere av nettsidene reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.
Generelle vilkår blir oppdatert etter behov og kan når som helst endres av Rettighetshaver. Det tas forbehold om at de Generelle vilkårene og Driv kan inneholde mangelfull, feil eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for erstatningskrav.

5. Innhold og opphavsrett

Uautorisert bruk av Driv eller av innholdet på Driv, er ikke tillatt. Innhold som er publisert med bakgrunn i avtale med annen produsent vil også være beskyttet av produsentens opphavsrett.

Det er ikke tillatt for kommersielle aktører eller for kommersiell bruk å gjengi innhold fra Driv uten at Driv angis som kilde.

Lenker til eksterne nettsteder kan forekomme fra Driv. Hverken Banken eller Rettighetshaver tar ansvar for innholdet eller vilkår for bruk på de eksterne nettstedene.

6. Sikkerhet og personvern på nettstedet

Nettstedet bruker kryptering for å beskytte de elektroniske sporene du legger igjen, dette inkluderer all informasjon som sendes over internett mellom din nettleser og våre servere.

Det er mulig å forlate Driv gjennom lenker til eksterne nettsteder som har et lavere sikkerhetsnivå. Rettighetshaver tar ikke ansvar for sikkerhet på nettsteder det lenkes til.

Bruker av Driv har ansvar for å beskytte sin datamaskin og mobil og følge anbefalingene til SpareBank1 som finnes på SpareBank1-bankenes nettsider
Det er tilgjengeliggjort informasjon om Drivs bruk av informasjonskapsler (cookies) og den øvrige behandling av personopplysninger på nettsidene til i SpareBank1 og https://drivsmart.no/
Det gjøres oppmerksom på at SMB Lab ved behandling av data knyttet til Driv benytter skyløsning fra Microsoft Azure.

i SpareBank 1

Bankene i Sparebank1-Alliansen og eier av SMB Lab AS. Liste over bankene finnes på SpareBank1 sine nettsider https://www.sparebank1.no/bank/bedrift.html